RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej w godzinach 8.30-13.30

7.30-8.45
Zabawy dowolne. Kontakty indywidualne z rodzicami. Praca w małych grupach. Zabawy tematyczne, logopedyczne. Ćwiczenia poranne

8.45-9.00
Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe

9.00-9.30
Śniadanie

9.30-10.30
Zajęcia edukacyjne w oparciu o nową podstawę programową, zabawy ruchowe

10.30-11.00
Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

11.00-12.00
Pobyt na świeżym powietrzu. Przygotowanie do obiadu

11.30-13.30
Obiad dla obu grup, zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe

13.30-13.45
Czytanie dzieciom. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Zabawy integracyjne

13.45-14.15
Zajęcia dodatkowe

13.45-15.30
Swobodna zabawa, ruch na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami
Przedszkolowo.pl logo